Nie je preklad ako preklad, a preto sa líšia aj jeho ceny. Cenu ovplyvňuje mnoho faktorov: napr. či sa jedná o preklad jednoduchej emailovej správy alebo odborného návodu, či potrebujete expresný preklad... Môžete si však byť istí, že u nás dostanete kvalitný preklad za rozumnú cenu, keďže preklad neprechádza cez tretiu stranu, a tak naozaj zaplatíte iba za preklad samotný, nie za jeho sprostredkovanie.CENNÍK PREKLADOV Z/DO ANGLIČTINY:

Najjednoduchšie cenu zistíte, ak pošlete váš text (resp. ukážku z neho) s informáciami pre preklad a my vám pripravíme cenu na mieru.

Cena sa počíta podľa počtu normostrán prekladu (nie originálu).

Cena už zahŕňa aj jazykovú a štylistickú korektúru, takže nebudete platiť nič navyše.

Navyše, ako náš zákazník, máte možnosť získať rôzne zľavy.

Ak je potrebné zaslať preklad či faktúru poštou, sumu hradí zákazník podľa aktuálneho cenníka slovenskej pošty alebo kuriérskej služby. 

Charakteristika normostrany

Normostrana (skratka NS) je základným nástrojom stanovenia množstva prekladu, od ktorého sa odvíja najmä cena (pri preklade platíte za počet preložených normostrán). Počet normostrán si vo Worde vypočítate veľmi jednoducho:
1. Nástroje
2. Počet slov
3. Znakov (vrátane medzier)

Jedna NS má 1800 znakov. Ak vydelíte počet znakov vrátane medzier číslom 1800, dostanete počet NS dokumentu, teda:

• 9480 znakov (vrátane medzier) delené 1800 = 5,26 NS

Pri formáte inom ako je Word sa dá množstvo NS len odhadnúť (pokiaľ sa nedá text skopírovať do Wordu).


Rovnaký text má v rôznych jazykoch aj rôzny počet normostrán! Vo všeobecnosti býva anglický text o niečo dlhší ako slovenský, ale nemusí to tak byť vždy...pri jednej strane sa rozdiel až tak neprejaví, ale treba to mať na pamäti pri dlhších prekladoch (keďže cena sa odvíja od počtu normostrán prekladu, nie originálu).

DrZuLa s.r.o.,  Tel.: +421911 273 193 email: preklady@drzula.sk